vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍo SYMBOLY SVI
o SYMBOLS OF SVI

VEXILLONo VEXILLON 2005
Flag Counter


FLAG DATA CENTRE
(STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍ)Středisko Vexilologických Informací (SVI)
Flag Data Centre
c/o Petr Exner
Havlíčkova 294
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Czech Republic

Type: Institution
President/Other: Petr Exner, director
Secretary: Jaroslav Martykán
e-mail: petr.exner@centrum.cz (Petr Exner)
Home Page: http://www.vexi.info
Established: March 1994
Member Since: July 28, 2003 (number 60)
Territory: Czech Republic
Periodical Publications: 
  Vexilokontakt (Czech; irregular; since 1989 (in collaboration with ČVS))
  vexi.info (Czech with English summary; bimonthly; since 1994; 
     changed name in January 2005 from vexiINFO)
  Vexilologický lexikon (Czech; semiannual; annual since 1996)

Info-FIAV, No. 26, March 2009


MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

FIAV

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS VEXILLOLOGIQUES


o www.fiav.org
o SVI - MEMBER OF FIAV

MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o XV ICV ZÜRICH 1993
o XVII ICV CAPE TOWN 1997
o XIX ICV YORK 2001
o XXII ICV BERLIN 2007
o XXIV ICV WASHINGTON 2011
o XXV ICV ROTTERDAM 2013