vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍo SYMBOLY SVI
o SYMBOLS OF SVIVEXILLONo VEXILLON 2005

FELLOW OF THE FEDERATIONo FELLOW OF THE FEDERATION 2015

PAMĚTNÍ MEDAILE PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKYo PAMĚTNÍ MEDAILE 2016KONGRESOVÉ OCENĚNÍo KONGRESOVÉ OCENĚNÍ 2016FELLOW OF THE ASSOCIATIONo FELLOW OF THE ASSOCIATION 2019CERTIFICATE OF APPRECIATIONo CERTIFICATE OF APPRECIATION
TBILISI 2023


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag CounterSYMBOLY STŘEDISKA VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍ

Vlajka SVI je tvořena modrým listem o poměru stran 2:3. Na listu jsou položeny tři stejně široké krokvice, bílá, žlutá a červená směřující k vlajícímu lemu listu. První se dotýká rohů vlajky a její vnitřní vrchol leží ve středu listu, vrchol třetí leží ve středu vlajícího lemu. Na vlajce jsou použity barvy vlajky České republiky a města Hradec Králové, kde středisko sídlí. Krokvice symbolizují písmeno V obsažené ve slovech Vexilologie, vydavatelská činnost a výpočetní technika.

Emblém SVI je tvořen pěti stylizovanými vlajkami na žerdi tvořících dohromady pětiúhelník. Pět vlajek představuje pět kontinentů (Eurazie, Amerika, Afrika, Austrálie a Antarktida), nad nimiž vlají vlajky. Žerdi směřující do jednoho bodu symbolizují soustřeďování informací, což je záměrem střediska. Emblém je používán v jednobarevné variantě.

  

MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

FIAV

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS VEXILLOLOGIQUES


o www.fiav.org
o SVI - MEMBER OF FIAV

MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY NA KTERÝCH BYLO ZASTOUPENO SVI

o XV ICV ZÜRICH 1993
o XVII ICV CAPE TOWN 1997
o XIX ICV YORK 2001
o XXII ICV BERLIN 2007
o XXIV ICV WASHINGTON 2011
o XXV ICV ROTTERDAM 2013
o XXVI ICV SYDNEY 2015
o XXVIII ICV SAN ANTONIO 2019
o XXIX ICV LUBLAŇ 2022