vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍo SYMBOLY SVI
o SYMBOLS OF SVIVEXILLONo VEXILLON 2005

FELLOW OF THE FEDERATIONo FELLOW OF THE FEDERATION 2015

PAMĚTNÍ MEDAILE PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKYo PAMĚTNÍ MEDAILE 2016KONGRESOVÉ OCENĚNÍo KONGRESOVÉ OCENĚNÍ 2016FELLOW OF THE ASSOCIATIONo FELLOW OF THE ASSOCIATION 2019CERTIFICATE OF APPRECIATIONo CERTIFICATE OF APPRECIATION
TBILISI 2023


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter

XIX. MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

Devatenáctý mezinárodní vexilologický kongres se konal po šesti letech opět v Evropě. Hostilo jej ve dnech 23. - 27. července severoanglické město York. Kongres uspořádala anglická vexilologická společnost The Flag Institute u příležitosti dvoustého výročí vzniku současné vlajky Velké Británie. Také vlajka kongresu (obrázek vlevo) vychází z motivu britské vlajky a kombinuje ho s římskou číslovkou 19 (XIX) připomínající pořadové číslo kongresu.

Fotografie ukazuje většinu z více než 150 účastníků kongresu v muzejním parku před zbořeninou St. Mary Abbey v bezprostřední blízkosti místa konání kongresu - Tempest Anderson Hall Yorkshirského muzea. Jsou mezi nimi i tři vexilologové z Čech - Aleš Brožek, Petr Exner a Jaroslav Martykán.

V novinách Yorkshire Post byla uveřejněna informace o zahájení kongresu spolu s fotografií z průvodu městem. Text článku zní: "Congress has colourful opening. They were flying the flags in York yesterday - 25 times over - ar the starts of a week-long international congress on the subject of ... flags. More than 100 vexillologists - flag ethusiasts - from 25 different countries took part in a colourful parade from the Guildhall through the city centre at the start of the event. The congress at the city´s Tempest Anderson Hall is being held to mark the 200th anniversary of the Union flag." Picture: Gerard Binks.

Český překlad:
Kongres měl pestrobarevné zahájení. Více jak 25 vlajek zavlálo včera v Yorku při zahájení týdenního mezinárodního kongresu zabývajícího se ... vlajkami. Více jak 100 vexilologů - zájemců o vlajky - z 25 zemí světa se zúčastnilo pestrobarevného průvodu od Guildhall městským centrem při zahájení kongresu. Kongres probíhající v městské Tempest Andersonově hale je uspořádán u příležitosti 200letého výročí britské vlajky - Union flagu."
Picture: Gerard Binks.


MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

FIAV

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS VEXILLOLOGIQUES


o www.fiav.org
o SVI - MEMBER OF FIAV

MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY NA KTERÝCH BYLO ZASTOUPENO SVI

o XV ICV ZÜRICH 1993
o XVII ICV CAPE TOWN 1997
o XIX ICV YORK 2001
o XXII ICV BERLIN 2007
o XXIV ICV WASHINGTON 2011
o XXV ICV ROTTERDAM 2013
o XXVI ICV SYDNEY 2015
o XXVIII ICV SAN ANTONIO 2019
o XXIX ICV LUBLAŇ 2022