vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍo SYMBOLY SVI
o SYMBOLS OF SVI

VEXILLONo VEXILLON 2005
Flag Counter
XV. MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

XV. mezinárodní vexilologický kongres se konal ve dnech 23. - 27. srpna 1993 v Zürichu. Spolu se Švýcarskou vexilologickou společností bylo spolupořadatelem Švýcarské zemské muzeum v Zürichu. Kongres proběhl v budově muzea, kde při této příležitosti byla uspořádána výstava Vlajky a jejich symboly.

Fotografie z nádvoří Zürišského muze při nedělním setkání. Zleva Aleš Brožek, Petr Exner, Whitney Smith, Jiří Tenora a Alfred Znamierowski.Z České republiky se zúčastnili tři vexilologové - Aleš Brožek, Petr Exner a předseda Jaroslav Martykán. Program kongresu obsahoval tři přednáškové dny a dvě exkurze po objektech s historickou či vexilologickou tématikou. První vedl do Spolkového archivu ve Schwyzu a do Luzernu, druhý do kantonálního muzea - Staré zbrojnice v Solothurnu a do historického muzea v Bernu.


MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

FIAV

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS VEXILLOLOGIQUES


o www.fiav.org
o SVI - MEMBER OF FIAV

MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY

o XV ICV ZÜRICH 1993
o XVII ICV CAPE TOWN 1997
o XIX ICV YORK 2001
o XXII ICV BERLIN 2007
o XXIV ICV WASHINGTON 2011
o XXV ICV ROTTERDAM 2013