vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍo SYMBOLY SVI
o SYMBOLS OF SVIVEXILLONo VEXILLON 2005

FELLOW OF THE FEDERATIONo FELLOW OF THE FEDERATION 2015

PAMĚTNÍ MEDAILE PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKYo PAMĚTNÍ MEDAILE 2016KONGRESOVÉ OCENĚNÍo KONGRESOVÉ OCENĚNÍ 2016FELLOW OF THE ASSOCIATIONo FELLOW OF THE ASSOCIATION 2019CERTIFICATE OF APPRECIATIONo CERTIFICATE OF APPRECIATION
TBILISI 2023


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


XVII. MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

17. mezinárodní vexilologický kongres se konal ve dnech 10. – 15. srpna 1997 v Kapském Městě v Jihoafrické republice, poprvé na africkém kontinentu. Organizátor kongresu, Jihoafrická vexilologická společnost, jej uspořádala v pavilónu BMW mondénního nákupního střediska Victoria and Albert Waterfront poblíž hlavního obchodního přístavu města.

Kongresu se zúčastnilo 63 vexilologů z 18 zemí, které provázelo dalších 17 osob, hlavně rodinných příslušníků. Jeho jednání bylo 11. srpna 1997 zahájeno slavnostním ceremoniálem, kterému byl z pověření patrona kongresu, prezidenta JAR Nelsona R. Mandely, přítomen ministr umění, kultury, vědy a techniky L.P.H.M. Mtshali a další státní hodnostáři. Třicet přednášek a tři semináře byly součástí odborné části kongresu, zatímco celodenní výlet po historických a přírodních památkách města a jeho okolí doplnil bohatý kongresový program. Jeho součástí byly i prohlídky expozice jihoafrických vlajek v Námořním muzeu a Národním archivu.

Souběžně probíhalo 15. valné shromáždění FIAV, které poprvé aklamací zvolilo prezidentem FIAV Michela R. Lupanta a další funkcionáře federace. Jejími novými členy se staly Německá vexilologická společnost (DGF), Bretaňská vexilologická společnost (SBV), Maltská heraldická a vexilologická společnost (HAVSOM) a kanadský institut Burgee Data Archives.

Odborné části kongresu se zúčastnili i tři čeští vexilologové, Aleš Brožek, Jaroslav Martykán a Jiří Tenora, z nichž prvně jmenovaný byl oceněn prestižní cenou Vexillon, udělovanou australskými kolegy za ediční činnost.


MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

FIAV

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS VEXILLOLOGIQUES


o www.fiav.org
o SVI - MEMBER OF FIAV

MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY NA KTERÝCH BYLO ZASTOUPENO SVI

o XV ICV ZÜRICH 1993
o XVII ICV CAPE TOWN 1997
o XIX ICV YORK 2001
o XXII ICV BERLIN 2007
o XXIV ICV WASHINGTON 2011
o XXV ICV ROTTERDAM 2013
o XXVI ICV SYDNEY 2015
o XXVIII ICV SAN ANTONIO 2019
o XXIX ICV LUBLAŇ 2022