vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍo SYMBOLY SVI
o SYMBOLS OF SVIVEXILLONo VEXILLON 2005

FELLOW OF THE FEDERATIONo FELLOW OF THE FEDERATION 2015

PAMĚTNÍ MEDAILE PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKYo PAMĚTNÍ MEDAILE 2016KONGRESOVÉ OCENĚNÍo KONGRESOVÉ OCENĚNÍ 2016FELLOW OF THE ASSOCIATIONo FELLOW OF THE ASSOCIATION 2019CERTIFICATE OF APPRECIATIONo CERTIFICATE OF APPRECIATION
TBILISI 2023


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter

XXIV. MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

24. mezinárodní vexilologický kongres „The Washington Flag Congress“ proběhl ve dnech 1. - 5. srpna 2011 v Alexandrii ve státě Virginia. Alexandria (založena 1749) leží na pravém břehu řeky Potomac, která tvoří hranici mezi Washington D.C a Virginií a původně byla součástí území, které Virginia a Maryland darovaly vládě v roce 1790 na vytvoření hlavního města USA. Od roku 1846 však Alexandria i Arlington jsou zpět součástí Virginie.

Kongresová jednání probíhala v budově George Washington Masonic Memorial na vršku nad Alexandrií. Kongres organizovala ve spolupráci s FIAV Severoamerická vexilologická asociace a Vlajková asociace Chesapeakského zálivu. V rámci kongresu byla uspořádána exkurze do Národního muzea americké historie, kde je vystavena nově zrestaurovaná Star Spangled Banner a jeho vlajkových depozitářů. Postkongresový výlet směřoval do Námořní akademie v Annapolis.

Na fotografii jsou účastníci kongresu při slavnostním zahájení v hale George Washington Masonic Center. Jsou mezi nimi i tři vexilologové z Čech - Aleš Brožek, Petr Exner a Josef Hubka.

Při příležitosti kongresu proběhlo také 22. zasedání FIAV, na kterém byly za členy FIAV přijati noví členové - Státní heraldická rada gruzínského parlamentu, Nadace Vlaggenparade Rotterdam a Makedonské heraldické sdružení.


MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

FIAV

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS VEXILLOLOGIQUES


o www.fiav.org
o SVI - MEMBER OF FIAV

MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY NA KTERÝCH BYLO ZASTOUPENO SVI

o XV ICV ZÜRICH 1993
o XVII ICV CAPE TOWN 1997
o XIX ICV YORK 2001
o XXII ICV BERLIN 2007
o XXIV ICV WASHINGTON 2011
o XXV ICV ROTTERDAM 2013
o XXVI ICV SYDNEY 2015
o XXVIII ICV SAN ANTONIO 2019
o XXIX ICV LUBLAŇ 2022