vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍo SYMBOLY SVI
o SYMBOLS OF SVIVEXILLONo VEXILLON 2005

FELLOW OF THE FEDERATIONo FELLOW OF THE FEDERATION 2015

PAMĚTNÍ MEDAILE PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKYo PAMĚTNÍ MEDAILE 2016KONGRESOVÉ OCENĚNÍo KONGRESOVÉ OCENĚNÍ 2016FELLOW OF THE ASSOCIATIONo FELLOW OF THE ASSOCIATION 2019CERTIFICATE OF APPRECIATIONo CERTIFICATE OF APPRECIATION
TBILISI 2023


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter

XXIX. MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

29. mezinárodní vexilologický kongres proběhl ve dnech 11. - 15. července 2022 v Lublani ve Slovinsku.

Kongresová jednání probíhala v hotelu Slon v centru města. Kongres organizovala ve spolupráci s FIAV Heraldica Slovenica. V rámci kongresu byla uspořádána exkurze do Muzea moderní historie Slovinska a jeho vlajkových depozitářů, kde je vystavena originální 13 metrů dlouhá slovinská vlajka, která byla vztyčena v den vyhlášení nezávslosti Slovinska v roce 1992. Druhým navštíveným místem byl Park vojenské historie v městečku Pivko nedaleko Lublaně.

Na fotografii jsou účastníci kongresu při slavnostním zahájení kongresu před budovou lublaňské radnice. Jsou mezi nimi i čtyři vexilologové z Česka - Petr Exner, Josef Hubka, Kryštof Huk a Petr Holas.

Při příležitosti kongresu proběhlo také 22. zasedání FIAV, na kterém byly za členy FIAV přijati noví členové - litevský Genealogický, heraldický a vexilologický institut, rumunská Transylvánská heraldická a vexilologická asociace a Sigapurská vexilologická společnost.


MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

FIAV

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS VEXILLOLOGIQUES


o www.fiav.org
o SVI - MEMBER OF FIAV

MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY NA KTERÝCH BYLO ZASTOUPENO SVI

o XV ICV ZÜRICH 1993
o XVII ICV CAPE TOWN 1997
o XIX ICV YORK 2001
o XXII ICV BERLIN 2007
o XXIV ICV WASHINGTON 2011
o XXV ICV ROTTERDAM 2013
o XXVI ICV SYDNEY 2015
o XXVIII ICV SAN ANTONIO 2019
o XXIX ICV LUBLAŇ 2022