vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

SYMBOLY KRAJŮ ČR

o HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

o STŘEDOČESKÝ KRAJ
o JIHOČESKÝ KRAJ
o PLZEŇSKÝ KRAJ
o KARLOVARSKÝ KRAJ
o ÚSTECKÝ KRAJ
o LIBERECKÝ KRAJ
o KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
o PARDUBICKÝ KRAJ
o KRAJ VYSOČINA
o JIHOMORAVSKÝ KRAJ
o OLOMOUCKÝ KRAJ
o MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
o ZLÍNSKÝ KRAJ

o MAPA
o ZÁKONY A USNESENÍ

100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA


Oficiální popis znaku a praporu

Velký znak

Znak hlavního města Prahy má tuto podobu: Na červeném štítě je zlatá hradební zeď z kvádrového zdiva se stříbrným cimbuřím o sedmi viditelných a pěti celých stínkách, prolomená otevřenou bránou s vytaženou zlatou mříží. Veřeje brány přirozené barvy mají zlaté kování. Z brány vyniká na černém pozadí ozbrojené rámě držící stříbrný meč se stříbrným jílcem a zlatou záštitou. Klenba brány je stříbrná, uprostřed se zlatým klenákem. Nad hradební zeď vystupují tři zlaté věže z kvádrového zdiva, střední větší, se zlatým cimbuřím o čtyřech stínkách a se zlatou valbovou střechou s dvěma zlatými makovicemi, postranní menší, se zlatým cimbuřím o třech stínkách a se stanovou střechou s jednou makovicí, vše taktéž zlaté barvy. Velká věž je prolomena trojdílným a malé dvojdílným černým oknem se stříbrným rámem.
Na štít jsou postaveny tři kolčí přilby se zlatými korunami a zlatočervenými přikrývadly. Prostřední přilba nese rostoucího, dvouocasého, stříbrného lva se zlatou korunou a zbrojí. Postranní přilby pak nesou praporce erbovních měst nebo městských částí, které mají historický praporec, spojených nyní v hlavním městě. Praporce na heraldicky pravé přilbě mají zlaté žerdě a tyto barvy (postupujíce vždy z vnější strany znaku do středu a u jednotlivých praporců shora dolů): 1. zlatá - červená - stříbrná (Nové Město), 2. stříbrná - modrá (Hradčany), 3. zlatá - modrá (Vyšehrad), 4. červená - modrá - stříbrná (Libeň), 5. stříbrná - červená (Bubeneč), 6. stříbrná - modrá - zlatá (Košíře), 7. stříbrná - červená - zlatá (Smíchov), 8. stříbrná - červená - modrá (Vršovice), 9. stříbrná - zelená - červená (Žižkov), 10. modrá - červená - stříbrná - zelená (Uhříněves), 11. černá - červená – stříbrná (Horní Počernice), 12. zelená - červená - modrá (Zbraslav).
Praporce na heraldicky levé přilbě stejného provedení (při stejně postupujícím popisu) mají tyto barvy: 1. červená - zlatá - stříbrná (Staré Město), 2. stříbrná - modrá (Malá Strana), 3. červený praporec se zlatou hvězdou Šalamounovou (Josefov), 4. stříbrná - červená (Holešovice - Bubny), 5. stříbrná - modrá - stříbrná - modrá (Břevnov), 6. stříbrná - červená (Karlín), 7. modrá - zelená - stříbrná (Nusle), 8. stříbrná - červená - stříbrná - červená (Královské Vinohrady), 9. stříbrná - červená - zelená (Vysočany), 10. zlatá - modrá - stříbrná (Modřany), 11. modrá - stříbrná - červená (Radotín), 12. červená - stříbrná - červená (Dubeč).
Štít drží z každé strany dvouocasý stříbrný lev se zlatou korunou a zbrojí. Tito lvi stojí na zlaté lipové větvi s ratolestmi. Přes ni visí červená, zlatě podšitá stuha s devizou provedenou zlatým písmem "Praga caput rei publicae."

Malý znak

Štít znaku hlavního města Prahy lze používat samostatně (tzn. malý znak).

Vlajka

Vlajka hlavního města Prahy nese barvy odvozené ze znaku hlavního města Prahy, je rozdělena do dvou pruhů, horního žlutého a dolního červeného.


Symboly hlavního Města Prahy byly zavedeny obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy, částka 1, ročník 1991 o znaku a praporu hlavního města Prahy a jejich užívání. Tato OZV byla novelizována vyhláškou HMP č. 21/2004 platnou od 1.1.2005.


       

SYMBOLIKA

Podoba štítu znaku hlavního města Prahy vychází ze znaku pražského Starého Města z šedesátých let 14. století. Ten měl podobu stříbrné hradební zdi s otevřenou branou a třemi věžemi na červeném štítě. Za pomoc císaři Fridrichu III. proti vzbouřeným rakouským stavům polepšil císař štít znaku Starého Města změnou stříbrné barvy hradební zdi a věží na zlatou, barva cimbuří zůstala stříbrná. Takto upravený znak znovu udělil ze své královské moci král Vladislav II. roku 1477. Po třicetileté válce získalo Staré město do znaku další figuru. Za obranu Prahy proti Švédům císař Ferdinand III. polepšil roku 1649 znak o pravou ruku s obnaženým mečem v otevřené bráně. Roku 1784 došlo ke spojení čtyř pražských měst (Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany) v hlavní město Prahu. Znak Starého Města byl prohlášen za znak celé Prahy a v nezměněné podobě platil až do roku 1918. Z hlavních barev znaku byly v 19. století odvozeny i barvy pruhů pražského praporu. V dalších letech se měnily pouze doprovodné kusy znaku, vlastní štít zůstal beze změny až do současnosti.


AUTOR NÁVRHU: Autorem nynější výtvarné podoby znaku hlavního města Prahy je akademický malíř Karel Pánek. Barvy pražského praporu určil v roce 1886 v duchu tehdejších zvyklostí pražský archivář J. Emler.Vlajky na budově magistrátu.

foto: www.ZDN.czHLAVNÍ MĚSTO PRAHA
KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY

    STŘEDOČESKÝ            JIHOČESKÝ
    PLZEŇSKÝ                    KARLOVARSKÝ
    ÚSTECKÝ                      LIBERECKÝ
    KRÁLOVÉHRADECKÝ   PARDUBICKÝ
    VYSOČINA                    JIHOMORAVSKÝ
    OLOMOUCKÝ             MORAVSKOSLEZSKÝ

ZLÍNSKÝ