vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

SYMBOLY KRAJŮ ČR

o HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

o STŘEDOČESKÝ KRAJ
o JIHOČESKÝ KRAJ
o PLZEŇSKÝ KRAJ
o KARLOVARSKÝ KRAJ
o ÚSTECKÝ KRAJ
o LIBERECKÝ KRAJ
o KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
o PARDUBICKÝ KRAJ
o KRAJ VYSOČINA
o JIHOMORAVSKÝ KRAJ
o OLOMOUCKÝ KRAJ
o MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
o ZLÍNSKÝ KRAJ

o MAPA
o ZÁKONY A USNESENÍ

100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter


ÚSTECKÝ KRAJ


Oficiální popis znaku a praporu

Znak

Červeno-modře čtvrcený štít, v 1. poli český lev. Ve 2. poli vyrůstá z modré vlnité paty se třemi stříbrnými vlnitými břevny do zeleného trojvrší stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím se sedmi stínkami, s prolomenou branou a zdviženou zlatou mříží. Ve 3. poli na zeleném trávníku stříbrný pluh. Ve 4. poli stříbrný lev se zlatou zbrojí a dvěma ocasy majícími v místech křížení dva zlaté uzly. Lev má na hlavě stříbrnou kolčí přilbu se zlatou korunou a zlatými složenými orlími křídly. Z pod přilby splývá na hruď stříbrný kroužkový závěs se zlatým lemem.

Prapor

Čtvrcený list. V horním žerďovém červeném poli český lev. Dolní žerďové pole tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a zelený, v poměru 7 : 3. Na zeleném pruhu bílý pluh. Horní vlající pole modrý pruh široký jednu desetinu šířky pole, zelené trojvrší, široké tři pětiny šířky pole a modrý zvlněný pruh se třemi bílými vlnitými pruhy, z něhož do zeleného trojvrší vyrůstá bílá kvádrovaná věž s cimbuřím se sedmi zuby, prázdnou branou a zdviženou žlutou mříží. V dolním vlajícím červeném poli bílý lev se žlutou zbrojí a dvěma ocasy majícími v místech křížení dva žluté uzly. Lev má na hlavě bílou kolčí přilbu se žlutou korunou a žlutými složenými orlími křídly. Z pod přilby splývá na hruď bílý kroužkový závěs se žlutým lemem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.


       

SYMBOLIKA

Český lev v prvním poli značí příslušnost kraje do Čech. Dominantním prvkem ve druhém poli je Porta Bohemica, stylizovaná jako brána vystavěná z kvádrů a zakončená 7 stínkami se zdviženou zlatou mříží jako symbolem prosperity; pod bránou je pruhy znázorněno vodstvo, v pozadí pak pohoří Ústeckého kraje. Přemyslovský pluh ve třetím poli připomíná, že z Ústeckého kraje pocházel Přemysl Oráč, zakladatel prvního českého panovnického rodu. Pluh jako základní symbol odvěkého tvořivého soužití kulturního člověka s přírodou a zároveň historický symbol české státnosti má v občanech kraje vyvolávat pocit hrdosti na to, že v Ústeckém kraji žijí. Čtvrté pole obsahuje znak sídelního města.


AUTOR NÁVRHU: Radek MichelPrapor Ústeckého kraje vlaje i před budovou Okresního muzea v Chomutově.


Na administrativních hranicích Ústeckého kraje se objevily poutače s využitím krajské symboliky (Znak, barvy kraje na obvodu poutače).

foto: Vladimír KačerHLAVNÍ MĚSTO PRAHA
KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY

    STŘEDOČESKÝ            JIHOČESKÝ
    PLZEŇSKÝ                    KARLOVARSKÝ
    ÚSTECKÝ                      LIBERECKÝ
    KRÁLOVÉHRADECKÝ   PARDUBICKÝ
    VYSOČINA                    JIHOMORAVSKÝ
    OLOMOUCKÝ             MORAVSKOSLEZSKÝ

ZLÍNSKÝ