vexi.info

 STŘEDISKO VEXI-INFORMACÍ   THE FLAG DATA CENTRE   ZPRAVODAJ vexi.info   THE vexi.info BULLETIN    VEXILOLOGICKÝ LEXIKON   THE VEXILLOLOGICAL LEXICON   SYMBOLY KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY   SYMBOLS OF THE CZECH REGIONS   VLAJKY OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY   FLAGS OF THE CZECH LOCALITIES 

STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍo SYMBOLY SVI
o SYMBOLS OF SVIVEXILLONo VEXILLON 2005

FELLOW OF THE FEDERATIONo FELLOW OF THE FEDERATION 2015

PAMĚTNÍ MEDAILE PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKYo PAMĚTNÍ MEDAILE 2016KONGRESOVÉ OCENĚNÍo KONGRESOVÉ OCENĚNÍ 2016FELLOW OF THE ASSOCIATIONo FELLOW OF THE ASSOCIATION 2019CERTIFICATE OF APPRECIATIONo CERTIFICATE OF APPRECIATION
TBILISI 2023


100

Stou zemí, odkud se na tyto stránky někdo podíval, se stal Barbados.

100 000

Stotisící návštěva této stránky se uskutečnila 27. prosince 2020.

Flag Counter

XXII. MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES

XXII. mezinárodní vexilologický kongres se konal ve dnech 6. – 10. srpna 2007 v Berlíně. Spolupořadatelem byli Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde a Deutsches Historisches Museum v jehož budově na třídě Unter den Linden proběhlo slavnostní zahájení a také celý kongres probíhal.

Z České republiky byli pouze čtyři účastníci (Aleš Brožek, Petr Exner, Josef Hubka a předseda ČVS Jaroslav Martykán), ač se kongres konal takřka za humny. Při příležitosti kongresu byla v DHM připravena výstava z historie německých vlajek. Součástí kongresového programu byl celodenní výlet do Postupimi a slavnostní závěrečný banket v hotelu SAS Radisson v pátek večer.

Příští kongres se bude konat opět za dva roky v japonské Jokohamě, jejíž zástupci převzali prapor FIAV a předsednické kladívko do úschovy, aby ho mohli na příštím kongresu předat americkým vexilologům, kteří uspořádají kongres v létě 2011 ve Washingtonu.


MEZINÁRODNÍ FEDERACE VEXILOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

FIAV

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS VEXILLOLOGIQUES


o www.fiav.org
o SVI - MEMBER OF FIAV

MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÉ KONGRESY NA KTERÝCH BYLO ZASTOUPENO SVI

o XV ICV ZÜRICH 1993
o XVII ICV CAPE TOWN 1997
o XIX ICV YORK 2001
o XXII ICV BERLIN 2007
o XXIV ICV WASHINGTON 2011
o XXV ICV ROTTERDAM 2013
o XXVI ICV SYDNEY 2015
o XXVIII ICV SAN ANTONIO 2019
o XXIX ICV LUBLAŇ 2022